News

Tuesday, 15 March 2016 16:12

4 marca 2016 r. Biuro do Spraw Substancji Chemicznych podjęło decyzję o przyznaniu Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej Certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań in vitro cytotoksyczności podstawowej oraz analiz chemicznych.

Certyfikat

Certyfikat EN

Last Updated on Tuesday, 15 March 2016 16:43
 
Monday, 31 August 2015 12:41

Konkurs na stypendium magisterskie.

Ogłoszenie

Last Updated on Monday, 31 August 2015 12:51
 
Tuesday, 25 August 2015 14:22

W dniu 28 lipca 2015 roku Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak wraz z Panią Poseł Aldoną Młyńczak odwiedziły Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Dyrekcja Instytutu wraz z grupą pracowników zapoznała Gości z działalnością naukową Laboratoriów Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem Laboratorium NeoLek - Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii.

Obejrzyj zdjęcia z wizyty...

Last Updated on Tuesday, 15 March 2016 16:53
 
Friday, 05 September 2014 08:30

Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantów.

Ogłoszenie

Last Updated on Friday, 05 September 2014 08:42
 
Tuesday, 07 May 2013 08:33

W ramach konferencji naukowej "KOLORY BIOTECHNOLOGII", która odbyła się dnia 20 kwietnia 2013 r. na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński i dr hab. Joanna Wietrzyk wygłosili prezentację przybliżającą działalność badawczą Zintegrowanego Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii - NeoLek.

Last Updated on Tuesday, 15 March 2016 17:02
 
Tuesday, 07 May 2013 08:25
Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29-11-2012r. udzielono ochrony na Znak Towarowy Zintegrowanego Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii. Właścicielem znaku jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

Kategoria i numer ochrony: TOW: (111) 251906

Klasyfikacja nicejska (511) 42: Badania oraz usługi naukowe i techniczne w dziedzinie nauk medycznych, farmacji, chemii, biotechnologii; badania kliniczne i przedkliniczne farmaceutyków, substancji biologicznie czynnych oraz suplementów diety; opracowywanie technologii produkcji farmaceutyków i suplementów diety. Logo Neolek
Last Updated on Tuesday, 07 May 2013 08:42
 
Tuesday, 20 March 2012 08:57
14 marca 2012 r. w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu. Miło nam było gościć przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, świata nauki oraz przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego. Zobacz film...
Last Updated on Tuesday, 20 March 2012 11:20
 
Wednesday, 18 January 2012 18:12
National Centre of Research and Development published a movie introducing into aims and scopes of the project 'Establishing of NeoLek - Integrated Laboratory of Experimental Oncology and Innovative Technologies'

see...

Last Updated on Tuesday, 24 January 2012 18:28
 
Tuesday, 13 December 2011 21:46
The call for open tenders for laboratory equipment supply was issued: reverse fluorescent microscope with equipment CPV: 38510000-3 http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Events/ZP/2011/proc_0025

Last Updated on Tuesday, 24 January 2012 21:52
 
Monday, 21 November 2011 17:56
The call for open tenders for laboratory equipment supply was issued: electroparator CPV: 38000000-5 http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Events/ZP/2011/proc_0024

Last Updated on Tuesday, 25 August 2015 14:25
 
Wednesday, 16 November 2011 17:03
The call for open tenders for laboratory equipment supply was issued: microscopes - 4 pieces CPV: 38510000-3 http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Events/ZP/2011/proc_0023

Last Updated on Tuesday, 24 January 2012 22:06
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2